logo polski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    0 / 5
Liczba głosów:    0
 

FETTING EDMUND - Nim wstanie dzień Before a sunrise (Law and fist:)

Ze świata czterech stron, - From the four sides of the world,
z jarzębinowych dróg, - from rowan paths,
gdzie las spalony, - where forests have been burnt,
wiatr zmęczony, noc i front, - and wind's tired, night and front,
gdzie nie zebrany plon, - where crops are not harvested,
gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. - where blackened hawthorn, a day's rising.

Słońce przytuli nas do swych rąk. - The sun will hug us into their hands.
I spójrz: ziemia ciężka od krwi, - And look: the soil's heavy from blood,
znowu urodzi nam zboża łan, złoty kurz. - it'll bear a field of grain again, golden dust.
Przyjmą kobiety nas pod swój dach. - Women will let us dwell again.
I spójrz: będą śmiać się przez łzy. - And look: they'll laugh through the tears.
Znowu do tańca ktoś zagra nam. - Someone will play us to a dance again.

Może już za dzień, za dwa, - Maybe already in a day, or two,
za noc, za trzy, choć nie dziś. - after a night, or three, but not today.
Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. - After night, after day, you will see, a rising dawn.

Chleby upieką się w piecach nam. - Breads will be baked in stoves for us.
I spójrz: Tam gdzie tylko był dym, - And look: where there was only a smoke,
kwiatem zabliźni się wojny ślad, barwą róż. - flowers will cover war scars, tinted with roses.
Dzieci urodzą się nowe nam. - New children will be born.
I spójrz: Będą śmiać się, że my - And look: they will laugh, from us
znów wspominamy ten podły czas, porę burz. - remembering that lousy time, time of storm.


Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Polish doesn`t bite! (Książka)   Polish doesn`t bite! (Książka)

Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeńdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo